Obec Okarec leží východně od okresního města Třebíče. Nadmořská výška obce je 417 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou.

Pečeť
Je kruhová, o průměru 20 mm s dvěma jetelovými trojlístky a pravděpodobně radlicí, pochází z doby před r. 1787

Pečeť

Pečeť

kresba pečetě: PHDr. František Gregor, Státní okresní archiv Třebíč

Horopis
nejvyšší bod: Rozhraní kat. území Okarec-Studenec-Třesov – 447m
nejnižší bod: Maršovecký potok u hranice s k.ú. Vicenice – 401m

Vodopis
rybníky (m2):
Netušil (též Nedožil) 198514, Čikovec 34881, Poulík 27422, Bahno 7262

Poloha
49°12′21.446″N, 16°5′16.548″E