INTERNETOVÁ  KNIHOVNA  BYLA  OTEVŘENA  2.11. 2007  V  BUDOVĚ  OBECNÍHO  ÚŘADU. OBČANÉ  ZDE  MAJÍ   K  DISPOZICI  PŮJČOVÁNÍ    KNIH  A  PŘÍSTUP   NA  INTERNET  K VYHLEDÁVÁNÍ   INFORMACÍ..  KNIHOVNA  JE  TAKÉ  VYUŽÍVANÁ  JAKO  MÍSTO  PRO  VÝTVARNÉ   KROUŽKY   MÍSTNÍCH  DĚTÍ  A  RODIČŮ..

„>„>

„>