Veřejná vyhláška - oznámení o pořízení 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Náměšť

Zařazen do: , Vystaveno od: 2020-06-16 - Vystaveno do: 2020-09-30

veřejná vyhláška - územně analytické podklady ORP Náměšť