Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného projednání návrhu Změnx č. 1 Územního plánu Hartvíkovice

Zařazen do: , Vystaveno od: 2020-03-02 - Vystaveno do: 2020-04-07

Veřejná vyhláška - změna č. 1 Územního plánu Hartvíkovice