VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zařazen do: , Vystaveno od: 2019-08-11 - Vystaveno do: 2019-09-30

Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina