Záměr

Zařazen do: , Vystaveno od: 2019-05-09 - Vystaveno do: 2019-05-29

záměr - o přepsání pozemku do vlastnictví ČR