Výkaz zisků a ztráty k návrhu závěrečného účtu obce Okarec 2017

Zařazen do: , Vystaveno od: 2018-03-01 - Vystaveno do: 2018-04-01

Výkaz zisků a ztráty k návrhu závěrečného účtu obce Okarec za rok 2017