Jmenování zapisovatele OVK

Zařazen do: , Vystaveno od: 2017-12-01 - Vystaveno do: 2018-01-31

jmenování zapisovatele OVK - volba prezidenta