Návrh závěrečného účtu obce Okarec za rok 2016 - Výkaz zisku a ztráty

Zařazen do: , Vystaveno od: 2017-04-12 - Vystaveno do: 2017-04-30

výkaz zisku a ztráty