Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků

Zařazen do: , Vystaveno od: 2016-09-27 - Vystaveno do: 2016-10-27

Seznam od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Soubor ke stažení: 20160927194548-scan0006.pdf