Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší

Zařazen do: Obecné, Vystaveno od: 2016-06-07 - Vystaveno do: 2016-07-07

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zona Jihovýchod - CZ06Z které se oznamuje veřejnou vyhláškou, tu najdete na web. stránkách http:/www.mzp.cz/cz/uredni deskach.