Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012

Zařazen do: Vyhlášky, Vystaveno od: 2012-10-22 - Vystaveno do: 2012-11-12

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů